Rozhovory s poskytovateli půjček l COVID-19

Rozhovory s poskytovateli půjček l COVID-19

Novinky
Rozhovory s poskytovateli půjček l COVID-19

V Bondster děláme vše pro to, aby byly vaše investice v bezpečí. Za všech okolností. Níže vám přinášíme prohlášení našich poskytovatelů, ve kterých popisují opatření, která přijali v reakci na současnou situaci ohledně koronaviru.

Článek byl aktualizován 6. května o vyjádření společnosti SIM Půjčka.

Aktuální informace od poskytovatelů:

Stikcredit (30. 3. 2020)

Rozhovor Kviku (30. 3. 2020)

Dopad na investory Kviku (21. 4. 2020)

Tez Lombard (30. 3. 2020)

Omnigrant (30. 3. 2020)

Mikrokasa (aktualizováno o vyjádření Mikrokasy v angličtině z 9. 4. 2020)

Acema (vyjádření společnosti z 6. 4. 2020)

SIM Půjčka (vyjádření společnosti z 6. 5. 2020)

Během posledních několika dnů jsme se zajímali u našich poskytovatelů o to, jaký vliv mělo propuknutí koronaviru na ně a na jejich trhy. Ptali jsme se i na kroky, které v souvislosti se současnou situací podnikli a jaká opatření byla v jejich zemích přijata. Seznam otázek je uveden níže.

Dotazník

1. Vydala vaše vláda nějaká prohlášení ohledně finanční podpory pro dlužníky, která by mohla mít dopad na chod vašeho podnikání? (Prodloužení doby odkladu, změny v úrokových sazbách, odklad splátek) Pokud ano uveďte jaká a jak na ně budete reagovat.

2. Jaký vliv má současná situace na vymáhání pohledávek?

3. K jakým opatřením jste přistoupili, abyste zajistili nepřerušený průběh vašeho podnikání i v případě, že větší část klientů přestane splácet nebo si své splátky odloží?

4. Jaké kroky jste podnikli pro to, aby vaši klienti nadále pravidelně spláceli?

5. Změnil se vlivem současné situace způsob, jakým posuzujete nové žadatele o úvěr? Přizpůsobili jste nějak systém skórování klientů? Pokud ano, jak?

6. Jaký vliv má současná situace na váš trh a firmy ve vaší zemi? Jaké jsou vaše prognózy?

7. Jak vypadají vaše ukazatele likvidity a finanční stability?

8. Omezili jste nějakým způsobem poskytování nových půjček? (Výše úvěru, počet půjček, požadavky na žadatele)

9. Plánujete získat nové zdroje financování?

10. Jak se podle vás budou dále vyvíjet úrokové sazby půjček?


Sdílejte článek také na sociálních sítích