Časté dotazy | Bondster

Jak jsou vybíráni poskytovatelé, kteří nabízí půjčky na tržišti Bondster?

Všichni poskytovatelé, kteří projeví zájem o spolupráci, prochází důkladným ověřování bonity i procesu poskytování půjček. A Bondster se soustředí i na etiku přístupu ke klientům. Vybíráme si pouze ty partnery, kteří mohou našim investorům nabídnout zajímavé podmínky pro investování. Hlavní důraz je kladen na finanční stabilitu, reputaci a etický přístup k poskytování půjček. Smlouva a ostatní podmínky spolupráce sjednané s poskytovateli jsou definovány tak, aby byl investor maximálně chráněn.

Proč poskytovatelé nabízejí půjčky k investování na tržišti Bondster?

Poskytovatelé získávají na tržišti Bondster flexibilitu z pohledu řízení toku peněz a získávají také levnější finanční zdroje ke svému dalšímu rozvoji.  Peněžní prostředky získané od investorů vyžívají k financování dalších půjček. 

Jak jsou kontrolováni poskytovatelé, kteří nabízí své půjčky na tržišti Bondster?

Poskytovatelé předávají Bondster detailní informace o poskytnutých půjčkách, které jsou nabízeny k profinancování na Bondster. Zároveň předávají na pravidelné bázi všechny informace o výběru splátek a ostatní informace týkající se půjček na tržišti Bondster. Bondster kontroluje na pravidelné bázi i finanční zdraví poskytovatelů a monitoruje jejich činnost na trhu půjček.

Co se stane, pokud se dostane poskytovatel do úpadku?

Pečlivě si své partnery vybíráme, a proto věříme, že tato situace nenastane. Pokud by k tomu ale došlo, tak společnost Bondster plně přebírá do své správy veškeré půjčky, které jsou proinvestovány na trhu Bondster. Zajišťuje rovněž příjem plateb od dlužníků a distribuci podílu investorů na jejich účty vedené u Bondster.

Za jakých podmínek poskytují nebankovní společnosti půjčky?

Základní podmínky včetně smluvní dokumentace každého poskytovatele naleznete přímo na internetových stránkách daného poskytovatele.

Za jakým účelem byly nabízené půjčky žadatelům poskytnuty?

Účel půjčky a další detailní informace najdete vždy v Detailu vámi vybrané půjčky.

Nepodporuji svojí investicí lichvu?

Vždy se našli a budou nacházet lidé, kteří potřebují prostředky na svoji okamžitou spotřebu a Ti, kteří chtějí svoje hotovostní prostředky investovat (půjčit). Nově zavedená legislativa zavedla podmínky, díky kterým máte jistotu, že celý proces poskytování půjček je v České republice nyní výrazně transparentnější a je zajištěn plně férový přístup poskytovatelů půjček k dlužníkům a také to, že půjčky nejsou poskytovány výrazně rizikovým dlužníkům. Poskytovatelé jsou ze zákona povinni potencionální dlužníky prověřovat a pokud hrozí riziko budoucího nedodržení závazku, tak půjčku nesmí poskytnout. Na trhu nyní zůstaly pouze finančně silné společnosti, které jsou pod přísnou regulací České národní banky, která dohlíží na férové a etické jednání všech subjektů.