Časté dotazy | Bondster

Co je trh Bondster?

Bondster je peer-to-business (P2B) investiční tržiště, která nabízí investorům atraktivní příležitost zhodnotit volné peněžní prostředky. Princip fungování je jednoduchý - investoři mohou investovat do již vytvořených půjček s historií splácení, které nabízí prověření poskytovatelé úvěrů. Může jít o různé typy zajištěných i nezajištěných půjček – hypotéky, leasing, spotřebitelské úvěry, apod. Bondster provozuje tržiště, kde jsou tyto půjčky jako investice nabízeny a plní roli zprostředkovatele mezi investorem a poskytovatelem.

Proč vlastně název Bondster?

Bondster vychází primárně z anglického výrazu bond, česky dluhopis. Dluhopisy investorům přinášejí pravidelný a předem stanovený výnos. Naším cílem je umožnit investorům získat stejné výhody za ještě atraktivnějších podmínek bez nutnosti složité administrativy a potřeby vysokého objemu finančních prostředků. Trh Bondster Vám nabízí stejné výhody a mnohem více. Jednoduchou investici s pravidelnými a stabilními výnosy.

Jaký je rozdíl mezi Bondster a jinými investičními tržišti?

Bondster je jedinečný možností snadno a rychle investovat a diverzifikovat tak kapitál investorů. Unikátní je také možnost investovat do úvěrů, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitým a movitým věcem. Na rozdíl od jiných tržišť nabízí Bondster také garance zpětného odkupu u vybraných půjček v případě nesplácení. Všechny tyto způsoby zajištění výrazně snižují riziko investora. Podstatnou výhodou je i velmi jednoduchá online obsluha investorského účtu.

Kdo stojí za projektem Bondster?

Investiční tržiště Bondster provozuje tým profesionálů se zkušenostmi z finanční sféry i P2B investování (staráme se například o investiční tržiště www.pujcmefirme.cz). Jsme si dobře vědomi nedostatku kvalitních investičních příležitostí na trhu, a proto jsme vytvořili inovativní online investiční tržiště šité na míru široké vrstvě investorů. Ti tak mohou velmi jednoduše a bez větších znalostí fungování finančního trhu, investovat do nabízených příležitostí. Více se dozvíte v sekci „O nás“.

Majitelem společnosti je CEP Invest Private Equity. Strategickým partnerem projektu je společnost ACEMA Credit Czech, a.s.

Kdo je společnost CEP Invest Private Equity?

Společnost CEP Invest PE se v oblasti investic zaměřuje na investování do zajímavých projektů, které mají potenciál generovat očekávaný výnos a zapadají do celkové investiční strategie společnosti. Mezi hlavní investice v portfoliu patří investice do stabilních menších a středních firem, nemovitostí, IT startupů a přímých a nepřímých investic na kapitálových trzích. Do investičního portfolia společnosti patří např. společnosti OneProve a Equinox. Investoři společnosti CEPInvest jsou manažeři a právníci s dlouholetými zkušenosti zejména z oboru financí a spotřebitelského sektoru.  

Kdo je společnost Acema Credit Czech, a.s.

Společnost ACEMA Credit Czech, a.s. působí na českém úvěrovém trhu od roku 2000. V současnosti je ACEMA jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů nebankovních zajištěných úvěrů na českém trhu.

Jsou mé finance u Bondster v bezpečí?

Bondster dbá na bezpečné nakládání s peněžními prostředky všech svých investorů. Kromě přísných interních pravidel eliminujících vnitřní rizika, Bondster dále vždy eviduje peněžní prostředky přijaté od investorů na účtech vedených u renomovaných úvěrových institucí, konkrétně u Komerční banky. Účty pro vklady investorů jsou zároveň odděleny od účtů společnosti sloužících pro její provozní náklady.

Je nějaké riziko spojené s investováním na Bondster?

Na trhu Bondster lze investovat především do zajištěných úvěrů. U vybraných nezajištěných úvěrů nabízí poskytovatelé garanci zpětného odkupu v případě nesplácení ze strany dlužníka. To jsou prvky, které výrazně zvyšují bezpečnost investice. Je však třeba si uvědomit, že žádná investice není zcela bez rizika. Proto klientům důsledně doporučujeme rozložit jejich portfolio a tím i riziko. Vhodná je investice volných finančních prostředků do více úvěrů.

Co se stane, pokud se Bondster dostane do platební neschopnosti?

Jsme přesvědčeni, že k takové situaci nedojde. I tak je třeba uvést, co v takovém případě může nastat. Bondster bude neprodleně informovat všechny investory. Na základě platné legislativy bude určen likvidátor, který zajistí základní chod platformy, aby i nadále plnila povinnosti, které vyplývají z realizovaných investic. Smlouvy o postoupení pohledávek tím nebudou dotčeny. Likvidátor dále zajistí veškeré prostředky na investičních účtech a dohlédne, aby došlo k řádnému vypořádání všech pohledávek vůči investorům a obchodním partnerům. Peníze klientů, jsou zároveň vedeny na samostatném účtu společnosti a jsou odděleny od provozních účtů, které slouží pro běžný chod společnosti.

Jak jsou peníze chráněné? Jsou všechna data zálohována?

Jsme si vědomi, že v době informačních technologií je bezpečnost dat základním kamenem při stavbě investiční platformy, a proto využívá technologických služeb světových lídrů ve svém oboru. Data jsou uložena na datovém řešení společnosti Amazon a pravidelně zálohována. Finanční prostředky investorů jsou vedeny na účtech Komerční banky.

Jak Bondster nakládá s mými osobními informacemi?

Platforma Bondster striktně dodržuje platnou právní legislativu ČR. Se všemi informacemi, které nám předáte, pracujeme s maximální péčí a považujeme za přísně důvěrné. 

Je vůbec legální investování do půjček, které již poskytl jiný poskytovatel?

Podíl na půjčce a s tím všechny nároky z ní vyplývající na vás přechází formou postoupení pohledávky. Tento proces je plně v souladu s legislativou České republiky.

Je můj výnos z investic zdaněný?

Není. Investoři jsou ze zákona povinni tyto výnosy danit. Podklady ke zpracování daňového přiznání naleznete ve svém profilu v přehledu transakcí. Stačí si stáhnout výpis za zvolené období. Doporučujeme zpracovávat daňové přiznání ve spolupráci s daňovým poradcem registrovaným u Komory daňových poradců ČR. Detailní informace a postupy pro podání daňového přiznání naleznete také na portále Finanční správy.