Časté dotazy | Bondster

Jaké jsou podmínky pro zaslání první platby po registraci?

Pro úspěšné dokončení registrace a možnost investovat na portálu, je zapotřebí zaslat první platbu z účtu vedeného na Vaše jméno. Pokud obdržíme první platbu z jiného účtu než evidovaného na vaše jméno, tak po vás budeme požadovat doložení vlastnictví účtu a jeden doklad totožnosti. V případě negativního ověření Vám budou peníze vráceny zpět a nebude možné je investovat.

Jak poslat peníze na investiční účet u Bondster?

Po dokončení registrace stačí jen zadat bankovní příkaz v internetovém bankovnictví. Veškeré údaje najdete pod odkazem VLOŽIT PENÍZE ve vašem profilu. Při zaslání platby nezapomeňte vždy uvádět váš variabilní symbol - Vaše ID investora. Pro vklad CZK v rámci ČR použijte číslo účtu: 115-2520580247/0100. Pro vklad EUR: IBAN: CZ0201000001152525580297, BIC:KOMBCZPP.

Kdo může vložit peníze na můj účet?

Poslat peníze na investorský účet může každý investor pouze z bankovního účtu vedeného na své jméno. Pokud se přesto stane, že obdržíme finanční prostředky z jiného účtu, než který je registrován na vaše jméno, budeme od vás požadovat doložení vlastnictví účtu a doložení vaší totožnosti. Pokud nám tyto informace nedoložíte, tak v takovém případě vám pošleme peníze zpět. První platba musí jít vždy z účtu vedeného na jméno majitele investorského účtu.

Kde jsou moje peníze uložené?

Vaše peníze vidíte po přihlášení ve svém profilu na virtuálním účtu. Prostředky na virtuálních účtech jsou evidovány na účtech vedených u renomovaných bank, konkrétně u Komerční banky a jsou odděleny od provozních finančních prostředků společnosti.

Jak Bondster nakládá s prostředky na mém investorském účtu?

S vašimi prostředky nesmí Bondster bez vašeho příkazu nijak disponovat.

Když pošlu peníze na svůj investorský účet, za jakou dobu je budu mít na Bondster k dispozici?

Peníze vám na účet připíšeme hned následující den od okamžiku, kdy nám prostředky dorazí na náš bankovní účet. Platba z vaší banky zpravidla proběhne následující pracovní den.

Co se stane, pokud zašlu první platbu z jiného účtu než založeného na moje jméno?

Pokud nám zašlete finanční prostředky z účtu, který není veden na Vaše jméno, tak po Vás budeme vyžadovat doložení vlastnictví účtu a jeden doklad totožnosti. Pokud nebude možné vlastnictví účtu z vaší strany doložit, tak Vám budou finanční prostředky zaslány zpět na účet, ze kterého jsme finanční prostředky obdrželi.

Mohu změnit bankovní účet, ze kterého si na Bondster posílám peníze?

Ano, tuto možnost máte. Pro změnu stačí zaslat finanční prostředky z daného účtu na váš investiční účet a doložit, že účet je váš (smlouva o zřízení BÚ nebo výpis z účtu).

Jakým způsobem a za jakých podmínek mohu vybrat peníze z investorského účtu zpět na svůj osobní účet?

Kdykoliv chcete. Pokud máte na svém uživatelském účtu volné prostředky, které si chcete převést zpět na bankovní účet, můžete tak učinit formou příkazu k platbě (odkaz VYBRAT PENÍZE). Podmínkou pro transakci je poskytnutí všech požadovaných dokladů. V takovém případě vyžadujeme – kopii občanského průkazu (obě strany), nebo kopii dalšího dokladu totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas, zbrojní pas) a doklad o vlastnictví účtu (smlouva o zřízení bankovního účtu, výpis z účtu).

Na jaký účet lze vybrat finanční prostředky z investorského účtu?

Peníze je možné zaslat pouze na účet, který má u nás investor registrován, nelze zasílat finanční prostředky na libovolné účty. Za registrovaný účet se v tomto případě považuje takový účet, ze kterého jsme od investora obdrželi platbu a daný účet byl ověřen, že je ve vlastnictví investora.

Jak velkou částku mohu ze svého investičního účtu vybrat? Je za transakci účtován nějaký poplatek?

Částka není nijak limitována. Za transakci si Bondster neúčtuje žádný poplatek – musíte však počítat s případnými bankovními poplatky.

Když si vyberu peníze, za jak dlouho je obdržím na svůj účet?

Pokud zadáte příkaz na výběr finančních prostředků do 15:30, tak příkaz na výběr bude zpracován v den zadání příkazu a finanční prostředky budete mít na účtu následující pracovní den v případě tuzemského převodu a do dvou pracovních dnů v případě zahraničního převodu. Pokud bude příkaz zadán po 15:30, tak bude zpracován až následující den. 

Lze zaslat peníze ze zahraničí na účet vedený v české měně?

Ano je možné zaslat peníze ze zahraničí na účet vedený v české měně. Pro zaslání peněz ze zahraničí podporujeme primárně SEPA platby. Při zaslání první platby je vyžadováno zaslání platby z účtu vedeného na vaše jméno. Další platby mohou být následně zasílány přes poskytovatele služeb zabývajících se směnou a převodem peněz mající licenci poskytovatele platebních služeb nebo elektronických peněz v rámci EU.

Co se stane, když zašlu peníze na CZK účet v jiné měně než Kč?

Takto zaslané finanční prostředky budou bankou příjemce (Komerční banka) automaticky zaúčtovány v Kč dle konverzního kurzu banky.

Jaké poplatky zaplatím, pokud zašlu peníze v jiné měně než Kč?

V případě zaslání peněz ze zahraničí investor plně hradí náklady své banky spojené daným převodem.

Jaký kurz bude použit v případě zaslání peněz na investorský účet v jiné měně než Kč?

V tomto případě bude využit kurz banky příjemce a investor nese veškeré náklady spojené s touto směnou a odesláním finančních prostředků souhlasí s kurzem banky příjemce.

Lze odeslat peníze do zahraničí na účet vedený v jiné měně než Kč?

Ano, lze odeslat prostředky na účet vedený v jiné měně než Kč. Investor v případě takovéhoto převodu nese náklady spojené s převodem.

Jak probíhá odeslání peněz na účet vedený v jiné měně než Kč?

Po zadání investorova příkazu na výběr finančních prostředků, jsou finanční prostředky vždy odesílány z účtu BONDSTER Marketplace s.r.o. na registrovaný bankovní účet investora.

Jaký kurz bude použit v případě výběru peněz v Kč a zaslání na účet vedený v jiné měně?

V případě příkazu k platbě z účtu vedeného v Kč směřovaného na účet vedený v jiné měně než Kč, bude pro převod měny použit kurz banky příjemce platby.

Mohu pro zaslání peněz v jiné měně než Kč využít třetí stranu, která se zabývá směnou peněz?

Ano pro zaslání peněz ze zahraničí lze využít služeb třetích stran zabývajících se směnou a zasíláním finančních prostředků, které za tímto účelem mají udělenu licenci v rámci EU. V případě první příchozí platby na váš virtuální účet, bude ale nutné provést ověření, že účet je skutečně veden na vaše jméno a provedena vaše identifikace spočívající v dodání jednoho dokladu totožnosti.