ACEMA nabízí dvě možnosti vystoupení z investic

ACEMA nabízí dvě možnosti vystoupení z investic

Pro investory
ACEMA nabízí dvě možnosti vystoupení z investic

U českého poskytovatele společnosti ACEMA před časem došlo k omezení možnosti vystoupení z investic. Hlavním důvodem bylo vládou avizované a již schválené moratorium na odklad splátek (více o moratoriu v ČR se můžete dočíst zde), které s sebou nese výrazný negativní dopad na cashflow českých nebankovních společností. Omezení vystoupení mělo umožnit společnosti ACEMA přečkat složité období.

ACEMA nyní představuje dvě možnosti vystoupení (prohlášení společnosti k dispozici zde). První možností je standardní vystoupení z investice, které by mělo být spuštěno po skončení platnosti moratoria, tedy od 1. listopadu 2020. V takovém případě Vám samozřejmě budou i nadále investice úročeny původně nabízenou úrokovou sazbou.

Druhou možností je vystoupení z investice za nových podmínek, a to s ohledem na ustanovení § 1765 občanského zákoníku, neboť vlivem COVID-19 došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založila v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním společnosti ACEMA. Zákon tudíž umožňuje společnosti ACEMA opětovně jednat o podmínkách vystoupení z investice.

V případě, že Vám nemožnost vystoupení z investice způsobila v této mimořádné době zvlášť závažné problémy například v souvislosti s výpadkem příjmů a přejete si využít možnost vystoupení z investice za nových podmínek, kontaktujte prosím zákaznickou podporu BONDSTER.

Proces vystoupení z Vašich investic za nových podmínek zajistí společnost ACEMA ve spolupráci se skupinou velkých investorů se zájmem o odkup Vašich investic do 10 pracovních dní.

Zákaznická podpora BONDSTER je pro Vás k dispozici každý pracovní den od 9:00 do 17:00 na emailu: info@bondster.cz nebo na live chatu a také na telefonu +420 283 061 555.


Sdílejte článek také na sociálních sítích