Acemě se dařilo navzdory koronaviru

Acemě se dařilo navzdory koronaviru

Acemě se dařilo navzdory koronaviru

Odborný portál p2ptrh.cz zveřejnil článek o českém poskytovateli úvěrů společnosti ACEMA, který je zároveň strategickým partnerem investiční platformy Bondster. Z textu se mimo jiné dozvíte, jaké jsou hospodářské výsledky společnosti.

ACEMA je licencovaný poskytovatel úvěrů, který se zaměřuje především na podnikatele a živnostníky již více jak 20 let. Za tu dobu lidem zprostředkovala finanční pomoc přesahující 6 miliard korun. Nabízené úvěry se pohybují od 100 tisíc Kč až do výše 50 milionů s dobou splácení od několika měsíců po 20 let.

Z výsledků společnosti za poslední účetní období (do března 2021) vyplývá, že i přes dvouměsíční výpadek produkce zapříčiněný pandemií COVID 19 se společnosti v loňském roce dařilo. Firmě v tomto období vzrostl nejen objem aktivních úvěrů, ale i vlastní kapitál.

Dlouhodobě pozitivní výsledky se pak odrazily i na ukazateli věřitelského rizika, který meziročně klesl o 1,9 p.b. z hodnoty 59,8 % na 57,9 %, což je jednoznačně nejlepší výsledek ve srovnání s ostatními nebankovními poskytovateli podnikatelských úvěrů.

ACEMA zvýšila rychlost poskytování úvěrů, zefektivnila interní procesy a zoptimalizovala provozní náklady, což mělo za následek udržení výsledků a pozice na trhu. V neposlední řadě je třeba zmínit i zavedení dalších preventivních opatření, mimo jiné například zpřísnění schvalovacích kritérií pro nové úvěry. Díky těmto opatřením se jí podařilo udržet delikvenci na úrovni předchozích let.

 

Souhrnné informace o poskytovateli ACEMA

- ACEMA má 29% podíl na trhu zajištěných nebankovních půjček v ČR

- Míra delikvence portfolia společnosti ACEMA dosahuje 4,2 %, tj. přibližně 4 klienti ze 100 neplní své závazky

- Pokud jde o rozdělení klientů, převažuje Praha a Středočeský kraj (celkem 39 % portfolia)

- Od května roku 2018 má ACEMA licenci ČNB

- Celkový objem poskytnutých úvěrů za rok 2020 vzrostl oproti 2019 o 6,5 % na 1,4 mld. Kč.

- Obrat společnosti klesl na hodnotu 255 mil. Kč, zisk byl přes 64 mil. Kč

- Vlastní kapitál meziročně vzrostl o 10 %

 

Více se dozvíte v článku zde.

Poslední výroční zprávu najdete zde.


Sdílejte článek také na sociálních sítích