Autofino zajišťuje své úvěry auty

Autofino zajišťuje své úvěry auty

Novinky
Autofino zajišťuje své úvěry auty

Na Bondsteru můžete nově investovat do autoúvěrů litevské leasingové společnosti Autofino. Jak úvěrování nákupů vozidel funguje a jaké je postavení Autofina na trhu? Na to a na další otázky odpovídal v interview ředitel společnosti Rokas Ignotas.

Můžete nám prosím popsat, jak u vás funguje řízení rizik a souvisejících procesů?

Z kvantitativního hlediska posuzujeme u každého klienta jeho úvěrovou historii, aktuální finanční závazky, úroveň a druh příjmu a informace o vozidle. Kromě toho provádíme i kvalitativní analýzu, která má za cíl odfiltrovat žadatele na základě subjektivnějších faktorů, jako je třeba jejich profil na sociálních sítích, možné záznamy v trestním rejstříku nebo informace, které nám nesdělili. Manažeři prodeje jsou motivováni k uzavírání smluv s bonitními žadateli, protože pravděpodobnost úpadku žadatele má vliv na výši jejich odměny.

Cena každého vozidla se stanovuje nezávisle na ceně požadované prodávajícím podle naší interní metodiky tak, aby byla zajištěna likvidita zástavy a dostatečné krytí úvěru.

Při poskytování úvěru jsme schopni snížit riziko tím, že požadujeme zálohu nebo poskytnutí záruky třetí strany, instalujeme do vozidla sledovací zařízení GPS, zvýšíme úrokovou sazbu nebo zkrátíme dobu trvání smlouvy.

Každý náš klient pravidelně dostává automatická upozornění o blížících se a zmeškaných platbách prostřednictvím textových zpráv, e-mailů a telefonu. Náš tým navíc pravidelně kontaktuje klienty i osobně, aby se ujistil, že se s nimi můžeme spojit, a ověřuje si jejich aktuální finanční situaci, aby se případně mohli domluvit na splátkovém kalendáři.

Pokud klient nesplácí 60-90 dní, vozidlo mu zpravidla odebíráme. V některých případech se můžeme rozhodnout, že od smlouvy neodstoupíme, pokud se s klientem dohodneme na harmonogramu splácení a máme důvod se domnívat, že klient tuto dohodu dodrží. Pokud by klient odmítl vozidlo dobrovolně vrátit, využijeme k jeho odejmutí služeb firem, které se tímto zabývají.

Díky spolupráci s autobazary máme možnost odejmutá vozidla buď prodat, nebo je znovu pronajmout novým klientům.

Veškeré nesplacené dluhy následně předáváme agenturám na vymáhání pohledávek.

Na jaké klienty se zaměřujete? Jaká je průměrná úroková sazba vašich půjček?

Zaměřujeme se na klienty, kteří nemají přístup k tradičním finančním službám. Klienty dělíme do 5 hlavních kategorií:

• Lidé pracující v zahraničí. I když vydělávají hodně peněz, jejich příjem ze zahraničí je pro nás v případě vymáhání obtížně dosažitelný.

• Živnostníci působící v odvětvích, kde se hodně pracuje s hotovostí (např. kadeřníci nebo dělníci na stavbě). Výše jejich příjmu se hodně mění, zpravidla nejsou zajištěni proti jeho výpadku, a je obtížnější příjem ověřit.

• Lidé s minimální mzdou. Většinou mají minimální základní plat, část jejich příjmu tvoří výdaje na pokrytí nákladů, cestovné a někdy i nevykázaná hotovost, čímž si snižují daňový základ.

• Malé podniky, které nemají dostatečně kvalitní zástavu (např. nemovitost), aby mohli získat úvěr v bance.

• Lidé se špatnou úvěrovou minulostí. V posledním desetiletí došlo k velkému nárůstu spotřebitelských úvěrů a půjček do výplaty. V důsledku toho existuje spousta rizikových dlužníků, kterým tradiční úvěrové instituce nechtějí půjčit.

Efektivní úroková sazba se pohybuje mezi 30-60 %.

Čím se od vaší konkurence odlišujete a jaké oproti ní máte výhody?

Naší největší výhodou je, že nabízíme financování na dostupná auta pro klienty, kteří nejsou pro klasické úvěrové instituce zajímaví. Klasické leasingové služby je většinou možné využít pouze pro nákup nového vozidla, zatímco běžné půjčky na auto mohou získat jen klienti se stálým a zajištěným zdrojem příjmu a dobrou úvěrovou minulostí. My jsme schopni tyto klienty obsloužit, protože naše úvěry jsou zajištěny vozidly a tím jsou pro nás méně riskantní.

Konkurujeme tím, že jsme pohotoví a flexibilní a máme velmi konkurenceschopné ceny, kterých jsme byli schopni dosáhnout díky efektivní a štíhlé struktuře firmy. Jako malý tým jsme schopni vytvořit si s našimi stávajícími i potenciálními zákazníky osobnější vztahy. Na rozdíl od největších firem na trhu je naše značka poměrně nová a lidé si s ní nespojují nic, co by kazilo naši reputaci. Spolu s naší sítí vybraných prodejců automobilů nabízíme pod jednou střechou vše pro vozidla, která jsou připravena k okamžitému použití, a to za velmi nízkou až nulovou počáteční platbu.

Jaká je vaše pozice na trhu?

V daném segmentu na trhu jsme třetím největším poskytovatelem. Velikost trhu odhadujeme asi na 1,5 milionu eur měsíčně a náš tržní podíl představuje asi 5 %.

Jaké mají lidé možnosti, když si chtějí půjčit? Co je pro tyto půjčky specifické? Jaký je podíl půjček z bankovního a nebankovního sektoru?

Existují čtyři odlišné skupiny společností, které financují různé skupiny zákazníků za různé úrokové sazby. Bankovní půjčky jsou nejlevnějším zdrojem financování, ale jsou dostupné pouze pro nejbonitnější žadatele. Dále je zde skupina nebankovních poskytovatelů, kteří za vyšší sazby půjčují žadatelům, kteří mohou být považováni za mírně rizikovější. Do této skupiny patří také poskytovatelé P2P. Autofino patří do třetí, odlišné skupiny společností, které poskytují financování na nákup automobilu nebo jiného zboží pro domácnost prostřednictvím zajištěných smluv rizikovějším žadatelům. Čtvrtou skupinou jsou úvěrové společnosti poskytující půjčky do výplaty, které jsou zároveň nejdražší formou financování.

Je poskytování úvěrů ve vaší zemi nějak regulováno? Pokud ano, jak?

Klasické spotřebitelské úvěry se řídí litevským zákonem o spotřebitelském úvěru. Jedná se o právní předpis určený k ochraně spotřebitelů, který upravuje:

• povolené způsoby marketingu a povinně zveřejňované informace

• způsobilost klienta z hlediska druhu a úrovně příjmů ve vztahu k jeho závazkům

• omezení úrokové sazby, která musí být menší než 75 % p. a.

• práva spotřebitele

• povinnost věřitele shromažďovat a odesílat osobní údaje do centralizované databáze

Leasingové smlouvy, které nezakládají povinnost koupit předmět pronájmu, jsou z tohoto zákona vyňaty.

Dolehla na vás nějak pandemie viru Covid-19? Jak jste se s ní vypořádali?

Pandemie se nás nijak výrazněji nedotkla. První karanténa byla v Litvě vyhlášena 16. března 2020 a do tohoto období nejistoty jsme vstoupili dobře připraveni.

Podařilo se nám snížit náklady asi o 50 % vyjednáním slev s našimi poskytovateli služeb a přechodem zaměstnanců na částečný úvazek. Díky tomu byly naše měsíční příjmy osmkrát větší než výdaje. Klíčovým faktorem pro náš obchodní model je likvidita a my jsme tak prokázali, že jsme schopni vytvořit si dostatečnou rezervu.

Vláda navíc na krizi reagovala výraznými fiskálními stimuly v podobě příspěvků na mzdy a nouzovými půjčkami pro podniky, což snížilo počet bankrotů a zabránilo prudkému nárůstu nezaměstnanosti. Náš příjem tak zůstal zůstal poměrně stabilní, zatímco se naše náklady díky získaným dotacím ještě snížily.

Také poptávka po ojetých automobilech zůstala na docela dobré úrovni, protože dodávky ze zemí západní Evropy (Německo, Francie, Itálie atd.) byly zcela přerušeny. To vedlo k velmi rychlému návratu cen automobilů na předkrizovou úroveň a v některých případech dokonce i na vyšší.

V současné době jsme na konci druhé vlny pandemie, během které jsme zvládli provozovat naši činnost jako obvykle. Objem prodejů a kvalita portfolia zůstaly stabilní, přestože výběr splátek se v prvních 2 měsících roku 2021 mírně zhoršil.

Více informací o společnosti najdete ZDE.

Rokas Ignotas, spoluzakladatel a ředitel společnosti

Před založením autofino.it strávil Rokas 8 let v globálním odvětví velkých hedgeových fondů v Monaku, na Maltě a v Londýně jako analytik a obchodník se zaměřením na investice a strategii řízení rizik.


Sdílejte článek také na sociálních sítích