Bondster

Volejte 
+420 283 061 555

Garance likvidity - nová funkcionalita platformy Bondster

                                                              

Jsme rádi, že své peníze zhodnocujete právě na platformě Bondster. Proto nás těší, že vám můžeme představit novou možnost,  díky které bude investování prostřednictvím tržiště Bondster ještě zajímavější. Třeba vám i zjednodušší rozhodování, zda využít naše služby.  


Jde o takzvanou Garanci likvidity (ve zkratce GL), tedy o možnost vystoupení z investice. Tu může investor uplatnit kdykoliv po dobu splatnosti půjčky. Poplatek za tento způsob vystoupení je vyjádřený v procentech, počítá se z hodnoty jistiny aktuálně držené investorem a její výši určuje poskytovatel. Všechny úvěry, které garantují okamžitou likviditu jsou v seznamu Nabídka investic označeny ikonou (viz obr2) a v detailu půjčky je u položky Vystoupení vyzobrazena zkratka GL (viz obr1).

obr 1Obr 2

V praxi to znamená, že u takto označených půjček, můžete z investice vystoupit kdykoliv v průběhu jejího trvání. Za předem definovaný poplatek tak můžete ihned disponovat s dosud nesplacenou části vložené jistiny. Může se stát, že si v průběhu investování svůj původní vklad rozmyslíte nebo budete své investované peníze náhle potřebovat zpět. Pak vám, díky této nové funkci, nebude nic bránit v tom, abyste svou investici libovolně ukončili. Na rozdíl od tradičních sekundárních trhů, kde ten, kdo investici nabízí,  vyčkává na odkup pohledávky cizím investorem, v případě GL na své peníze nečekáte. Máte je ihned po zadání příkazu k dispozici. 

Příklad: Před půl rokem si investor na Bondster vybral půjčku s nabízenou Garancí likvidity. Investoval do ní 10 000 Kč. Za dobu uplynulých 6 měsíců inkasoval z průběžných splátek na přijaté jistině 2 800 Kč, a tedy dnes, v den uplatnění GL, jeho zbývající zainteresovaná jistina činí 7 200 Kč. Vystoupení prostřednictvím GL u této konkrétní půjčky je zpoplatněno 1 % a v momentě využití tohoto typu odprodeje investice se investorovi na uživatelský účet vrací částka 7 128 Kč (7 200 – (7 200 * 1%)). Úrok, na který má investor za dobu držení od poslední uhrazené splátky nárok, se na investorský účet připíše s další úhradou ze strany konečného dlužníka.

-bon-