Investujte do úspěchu Leo Express!

Investujte do úspěchu Leo Express!

Novinky
Investujte do úspěchu Leo Express!

Předem avizovaná výjimečná investiční příležitost se blíží.

Od středy 4.7.2018 od 11hod můžete investovat do podnikatelského úvěru poskytnutého společností ACEMA Credit Czech, a.s. pro společnost Leo Express Global a.s. ve výši 10 miliónů Kč.

Úvěr je splatný za dva roky a pro investory je nabízen s úrokovou sazbou 9,1 % ročně. Úvěr disponuje mimořádným zajištěním v podobě zástavního práva k části obchodního podílu na společnosti Leo Express GmbH a ručitelským prohlášením vystaveným mateřskou společností LEO Transport N.V.

Společnost Leo Express aktuálně prochází rozsáhlou transformací a značně rozšiřuje pole působnosti. Právě v tomto období expanduje do polského Krakova a ve spolupráci se společností FlixBus posiluje spoje v Německu na trase Berlín - Stuttgart. Toto partnerství se v poslední době projevuje i na tuzemském trhu, kde již například došlo ke vzájemnému propojení prodejních kapacit obou dopravců. Aktuálně se v médiích objevují informace o možném prodeji či sloučení s dalšími silnými hráči na trhu, což by výrazně posílilo současné postavení firmy.

Nedávné zmínky o Leo Express v médiích:

Investování formou postoupení pohledávek z podnikatelských půjček se vyznačuje zvýšeným rizikem investora. Dlužníkem je právnická osoba v rané fázi vývoje společnosti, u které je zvýšené riziko nesplnění smluvně převzatých závazků. Před investováním do pohledávky se podrobně seznamte s dostupnými účetními podklady dlužníka.


Sdílejte článek také na sociálních sítích