Jak si postavit diverzifikované portfolio
Volejte +420 283 061 555

Jak si postavit diverzifikované portfolio

Rady a tipy
Jak si postavit diverzifikované portfolio

Jednou z nejčastějších otázek je, kolik investičního kapitálu je vhodné vložit na P2P či P2B platformy, aby mělo portfolio dostatečně rozložené riziko. 100 %, 50 %, nebo jenom 5 %?

Investování s vyšším výnosem s sebou nese určitá rizika. Bezrizikové jsou v českém prostředí jenom hotovost, státní dluhopisy či vklady v bankách, na které se vztahuje fond ochrany vkladů. Bezrizikové investice ale logicky nesou velmi malý výnos, který se v současnosti pohybuje dokonce pod inflací.

Jaká rizika nejčastěji ohrožují portfolia investorů?

Nejvíce se investoři obecně setkávají s tržním rizikem, kdy ceny jednotlivých investičních aktiv kolísají. To platí nejenom u burzovně obchodovaných investic, ale třeba i u nemovitostí. U nich jsou ceny rigidnější, ale také mohou poklesnout. Tržní riziko lze v omezené míře sledovat i na P2P/P2B portálech, pokud mají sekundární trh. Na něm se mohou půjčky prodávat i za diskont 10 % a více.

U P2P/P2B je běžnější kreditní riziko. To vzniká tehdy, když dlužník nesplácí a když poskytovatel půjček nemá prostředky na případný zpětný odkup. Tržní a kreditní riziko mají k sobě velmi blízko a prakticky ukazují, že v době očekávané splatnosti investice nemusí být její hodnota taková, jaká se na počátku investice očekávala. Obě rizika typicky rostou v období ekonomického zpomalení, kdy se zhoršuje schopnost dlužníků splácet a také klesají zisky firem.

Kromě dalších rizik ještě musíme myslet na riziko likvidity. Tady mají burzovně obchodované instrumenty velkou výhodu, jelikož se dají prodat kdykoliv v obchodní hodiny burzy. U nemovitostí a P2P/P2B to tak snadné být nemusí. U mimoburzovních rizik pak ještě musíme myslet na zvýšené operační riziko. Přeci jen je na burzách mnohem vyšší regulace a velmi přísný dohled centrálních bank a vládních institucí.

Jak sestavit diverzifikované portfolio?

Při plánování portfolia si investoři musí uvedená rizika uvědomit a jednotlivé instrumenty kombinovat tak, aby krátkodobé problémy nemohly ohrozit hodnotu majetku. Dobré je, že mezi akciemi, dluhopisy, P2P a nemovitostmi není vysoká korelace. Jako příklad lze ukázat konec roku 2018, kdy už fungovala i naše platforma Bondster. Ceny akcií ve světě se propadly koncem roku 2018 až o 20 %. Na tržišti Bondster ale žádné výraznější zvýšení kreditního rizika nenastalo a investorům přišly očekávané úrokové výnosy. Stejný scénář nastává, pokud kupříkladu pronajímáte nemovitosti. Ceny nemovitostí a nájmy se na konci roku 2018 nijak zásadně nezměnily.

V roce 2019 jsme ale mohli být svědky i opačné situace. I na tržišti Bondster je několik případů, kdy dlužníci nespláceli. V rámci procesu vymáhání peněz od neplatičů pravidelné úrokové platby pochopitelně nechodily. Na akciových trzích ale naopak mohlo v časovém úseku postiženém sníženými splátkami od dlužníků dojít k nárůstu cen akcií. Rok 2019 byl na akciových trzích rekordní. Diverzifikace portfolia se tedy zcela jistě vyplatila.

Kolik procent majetku tedy vložit do jednotlivých instrumentů? Přesné číslo neexistuje, jelikož investoři mají odlišné požadavky na úroveň rizika a výnosy. Pokud si ale vezmeme typického dlouhodobého investora s vyšší tolerancí k riziku, tak jeho portfolio by mělo být sestavené zejména z dynamických aktiv. My bychom portfolio sestavili takto: 50 % akcie a akciové fondy, 20 % nemovitosti a nemovitostní fondy, 20 % P2P/P2B a zbytek v hotovosti/spořící účty pro vykrytí nečekaných výdajů.

U investora s kratším investičním horizontem a nižší tolerancí k riziku bychom do akcií dali 40 %, do státních dluhopisů a dluhopisových fondů 25 %, 15 % do P2P/P2B, 10 % do nemovitostí a nemovitostních fondů a zbytek do hotovosti a spořicích účtů.

Uvedené rozložení portfolií by přineslo ve zvolených investičních horizontech atraktivní zhodnocení majetku, přičemž schopnost zlikvidnit portfolio by byla stále dostatečně vysoká. V období ekonomické krize by jednotlivé složky měly různý průběh (nízkou korelaci), což je pro stabilitu hodnoty portfolia v čase velmi důležité.

Autor: redakce (fl)


Sdílejte článek také na sociálních sítích

On-line založení účtu do 3 minut

Investice v EUR
bez poplatků

0 Kč vstupní poplatky