Jaké formy zajištění jsou na platformě Bondster?
Volejte +420 283 061 555

Jaké formy zajištění jsou na platformě Bondster?

Pro investory
Jaké formy zajištění jsou na platformě Bondster?

Na naší platformě Bondster se mohou investoři setkat s celou řadou zajišťovacích instrumentů, pomocí kterých motivujeme dlužníky k řádnému splácení svých závazků. Jaké jsou jejich výhody a co přináší investorům? Podívejte se na rozbor, který vám ulehčí výběr nejvhodnějších investic.

V podrobnějších filtrech si můžete zobrazit půjčky i dle zajištění.

Zajištění nemovitostí a garance zpětného odkupu jsou nejméně rizikové

I v českém právním řádu funguje hned celá řada zajišťovacích závazků. Některé jsou silnější, jiné jsou slabší. Určitě jste se s nimi již setkali, a to typicky u hypotéky, kdy banky chtějí většinou zástavu nemovitosti či dalšího ručitele.

Zástava nemovitosti je velmi oblíbená a silná forma zajištění. Ceny nemovitostí dlouhodobě rostou a realitní trh je celkem aktivní. Tím pádem se zastavená nemovitost dá dobře prodat. Při zajištění nemovitým majetkem je důležitý parametr LTV (loan to value), který ukazuje poměr mezi výší dluhu a hodnotou dané zástavy.

Čím je nižší LTV, tím je to pro investory lepší. Když dlužník úvěr nesplácí, tak se mu nemovitost zabaví, prodá, a z výtěžku z prodeje se poryje jistina i úroky dluhu. Pokud je LTV kolem 50 %, tak existuje velmi vysoká bezpečnostní rezerva. I kdyby se v dražbě prodala nemovitost za 75 % své hodnoty, tak to bude pořád dostatek peněz na pokrytí nákladů dražby, jistiny i naběhlých úroků (včetně sankčních úroků za zmeškání).

Na našem tržišti lze najít řadu podnikatelských půjček zajištěných nemovitostí, přičemž LTV se typicky nachází v rozmezí 50 až 60 %. Úroková sazba se u nich pohybuje na úrovni 9 % p.a., což je velmi atraktivní zhodnocení u úvěru s takto vysokým zajištěním.

U řady půjček zajištěných nemovitostí nabízí poskytovatel úvěru ještě garanci zpětného odkupu. To znamená, že pokud dlužník nesplácí, tak po uplynutí určité lhůty (typicky 60 dní), poskytovatel půjčku od investorů odkoupí. Tato dvojí forma garance má na tržišti Bondster nejnižší riziko.

Dá se říct, že kombinace půjček zajištěných nemovitostí s LTV pod 50 % a garance zpětného odkoupení od finančně silného poskytovatele je specialita Bondster. V zahraničí jsou běžnější modely se zajištěním nemovitostí, anebo s buyback garancí. A pokud se najdou platformy s oběma zajišťovacími nástroji, tak je LTV u inzerovaných úvěrů typicky nad 70 %.

Při zajištění movitým majetkem jsou vyšší výnosy

Pokud na platformě Bondster investujete v EUR, tak jste určitě narazili na půjčky od společnosti TEZ Lombard. U úvěrů od tohoto poskytovatele se můžete setkat se zajištěním movitým majetkem. Konkrétně zlatými šperky, které se také dají celkem rychle prodat v případě, že dlužník nesplácí svůj závazek. Půjčky od tohoto poskytovatele jsou v EUR a nesou úrok až 13 % p.a. Zároveň společnost poskytuje buyback garanci, jelikož důvěřuje svému obchodnímu modelu. I když je LTV vyšší, kolem 80 %, tak je hodnota tohoto dvojitého zajištění velmi vysoká.

Buyback garance poskytovatele zvyšuje jistotu

Na našem tržišti je nejvíce úvěrů bez explicitního zajištění nemovitostí či movitým majetkem. U těchto úvěrů je pochopitelně nejvyšší úroková sazba. Zároveň mají všechny takovéto půjčky nějakou další formu zajištění. Nejčastěji to je garance zpětného odkoupení od poskytovatele. Při výběru poskytovatelů klademe důraz na to, aby to byly perspektivní společnosti se silným finančním zázemím. Pokud by tedy dlužník své závazky nesplácel, tak musí poskytovatel dané půjčky vykoupit. Tento model motivuje poskytovatele půjček, aby skutečně dbali na co nejvyšší kvalitu svého úvěrového portfolia. Neplatiči dluhů se vždy objeví, ale nesmí se stát, aby ohrozili celý trh.

U firemních půjček z Lendu vyžadujeme vlastní směnku

Na tržiště pravidelně přidáváme podnikatelské půjčky, které nejsou vyloženě zajištěné nemovitostí. Společnost u nich ručí celým svým majetkem. Pro snížení rizika investorů vždy od jednatele požadujeme osobní ručení v podobě vlastní směnky. Tím motivujeme podnikatele, aby se o své společnosti co nejvíce starali a dbali na zvyšování tržeb a zisků.

I když klademe důraz na co nejvyšší formu zajištění prostředků investorů, tak je důležité, aby samotní investoři rozkládali své prostředky do různých půjček a od různých poskytovatelů. Taktéž je vhodné diverzifikovat investice v rámci obou měn na našem tržišti, tedy do korunových i eurových půjček.

Autor: fl


Sdílejte článek také na sociálních sítích

On-line založení účtu do 3 minut

Investice v EUR
bez poplatků

0 Kč vstupní poplatky