Jaké ukazatele sledovat v rámci poskytovatelů (půjček) na Bondster?

Jaké ukazatele sledovat v rámci poskytovatelů (půjček) na Bondster?

Rady a tipy
Jaké ukazatele sledovat v rámci poskytovatelů (půjček) na Bondster?

V Bondster klademe důraz na transparentnost, a proto uveřejňujeme k půjčkám všechny informace, které od poskytovatelů máme k dispozici. Informace o půjčkách naleznete přímo v aplikaci a údaje o poskytovatelích v záložce Poskytovatelé . Ve finančních výkazech poskytovatelů tak můžete poznat, jak silná společnost je.

Sledujte podnikatelské aktivity

Nejdříve byste měli sledovat to, jak fungují podnikatelské aktivity dané nebankovní úvěrové společnosti. Každý poskytovatel totiž přistupuje k půjčování či zajištění půjčky jinak. Udělejte si proto přehled o půjčkách daného poskytovatele. To znamená zaměřit se na to, komu společnost půjčuje – jestli firmám nebo fyzickým osobám. Dále pak jakým firmám a lidem a jaký u toho využívá systém skoringu. Důležité jsou charakteristiky dlužníka, zda se jedná v případě fyzických osob o starší nebo mladší dlužníky, v případě právnických osob pak zda jsou společnosti spíše zavedené či nikoliv. V rámci podnikatelských aktivit poskytovatelů je důležité znát, za jaký průměrný úrok peníze půjčuje, jaká je u úvěrů průměrná splatnost, výše půjčky a také to, v jakých rozmezích se pohybují sankční úroky za nesplácení. V neposlední řadě byste se měli zajímat o to, jaký je poměr zesplatněných úvěrů vůči řádně placeným.

Zajištění půjčky významně snižuje riziko

Poskytovatelé půjček velmi často přistupují k různým formám ručení za své půjčky. Častou formou zajištění úvěrů (zejména u velkých půjček) je zástava nemovitostí. Jedná se o jeden z nejsilnějších způsobů zajištění. Pokud jedinec nebo firma za svůj úvěr ručí svým bytem, domem nebo provozovnou, je velmi pravděpodobné, že o nemovitost nebudou chtít v případě nesplácení přijít, a proto by měli ke své půjčce přistupovat zodpovědně.

Při zajištění nemovitým majetkem je důležitý parametr LTV (loan to value), který ukazuje, jaká je úroveň dluhu k hodnotě dané nemovitosti. Čím je nižší LTV, tím je to pro investory lepší. Když dlužník úvěr nesplácí, tak se mu nemovitost zabaví, prodá a z výtěžku se pokryje jistina i úroky dluhu. Pokud je LTV kolem 50 %, jedná se o mimořádně dobře zajištěnou půjčku. Na Bondster půjčky zajištěné nemovitostí nabízejí například Acema nebo Ascot Finance.

Finance firmy – tržby a provozní zisk

V rámci finančních výkazů sledujte dlouhodobý vývoj, který by měl být ideálně pozitivní. Konkrétně byste ve výkazu zisku a ztrát měli sledovat zejména tržby (jak je firma schopná si zákazníky udržet, jak dlouho trvá poskytnutí půjčky apod.), provozní zisk (EBITDA), tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, a dále čistý zisk. Firma by se neměla dlouhodobě nacházet ve ztrátě. Důležité je také pozorovat objem odpisů nesplácených půjček a velikost rezervy na nesplácené půjčky.

V rozvaze poskytovatele naleznete velikost aktiv a pasiv. Tedy přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech). Jednou z nejdůležitějších položek je výše vlastního kapitálu, která ukazuje, jak je poskytovatel kapitálově silný. Položka vlastní kapitál a schopnost poskytovatele generovat zisk pak úzce souvisí s garancí zpětného odkupu, tedy s typem zajištění úvěru, kdy se poskytovatel zaručuje úvěr při nesplácení odkoupit zpět (buyback).

Pozor na zadlužení poskytovatelů

Většina nebankovních společností je financována cizím kapitálem. Tento dluh by neměl být příliš vysoký a jeho podíl vůči vlastnímu kapitálu by měl být co nejnižší. Dobré je také prozkoumat o jaký typ úvěru se jedná, zdali o krátkodobé či dlouhodobé půjčky, a jaké jsou u nich úrokové náklady. Všechny tyto informace naleznete ve výkazu zisku a ztrát.

Docela často se můžete setkat s tím, že poskytovatelé vydávají dluhopisy. Zde si zjistěte, v jakém objemu společnost dluhopisy emitovala a s jakým úrokem. Většina poskytovatelů na Bondster dává investorům garanci zpětného odkupu. Velmi důležité je vědět, jestli budete jako investor v uspokojování pohledávek v pořadí před držiteli dluhopisů.

Aktiva = poskytnuté úvěry

V rámci aktiv u poskytovatelů tvoří nejvýznamnější položku pohledávky. To jsou už schválené a poskytnuté půjčky pro klienty. Pokud poskytovatel půjčuje peníze bez zajištění, tak bude mít už většinu aktiv či majetku v pohledávkách, a tudíž bude vytvářet větší odpisy pohledávek. Pokud je půjčka zajištěná nemovitým nebo movitým majetkem, tak zástava přechází do zásob nebo dlouhodobého hmotného majetku.

V tomto článku jsme vás chtěli upozornit na to nejdůležitější, co máte sledovat v posuzování zdraví jednotlivých společností. Je velmi dobré vědět, kam vaše investice míří. Dbejte také na širokou diverzifikaci, a své peníze rozkládejte mezi více poskytovatelů.

Autor: redakce (fl,js)


Sdílejte článek také na sociálních sítích