Jižní Afrika – lídr černého kontinentu
Volejte +420 283 061 555

Jižní Afrika – lídr černého kontinentu

Pro investory
Jižní Afrika – lídr černého kontinentu

Jižní Afrika je zdaleka nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější ekonomikou na africkém kontinentu, byť v absolutních číslech jí patří druhé místo za Nigérií. Ačkoliv se na tvorbě celosvětového HDP podílí pouze zhruba 0,5 %, váha jihoafrické ekonomiky v rámci světadílu představuje více než jednu pětinu. Jihoafrická republika je členem G20.

Jižní Afrika je bohatá na nerostné zdroje. Země patří mezi největší světové producenty a vývozce zlata, platiny, chrómu, manganu a diamantů. Produkuje 80 % světové platiny a má 60 % světových zásob uhlí. Země má také zásoby ropy a zemního plynu, které se nachází v blízkosti pobřeží Indického oceánu. Jižní Afrika má různá výrobní odvětví a je světovým lídrem v několika specializovaných odvětvích, včetně výroby železničních kolejových vozidel, syntetických paliv, těžebních zařízení a strojů. Nicméně hlavními ekonomickými odvětvími jsou finanční služby, služby v oblasti nemovitostí a obchodní služby, za nimiž následují služby vládních institucí. Sektor služeb je tedy klíčový – na HDP představuje podíl 61,5 % a zaměstnává 71,1 % pracovních sil. Průmyslový sektor zaměstnává 23 % populace a představuje téměř 26 % HDP.

Graf od Statistics South Africa (Stats SA) ukazuje pokles růstu HDP o 0,8 % v roce 2018 z 1,4 % v roce 2017. V roce 2018 se Jižní Afrika ocitla v hospodářské recesi, druhé od počátku 90. let. Recese v roce 2018 zasáhla první polovinu roku, kdy se ekonomika v prvním čtvrtletí snížila o 2,7 % a ve druhém čtvrtletí o 0,5 %. HDP táhlo dolů zemědělství, těžba a výstavba. Naopak sektor financí, přepravy a vládní výdaje tlačily HDP nahoru.

Meziroční HDP JAR

Centrální banka – South African Reserve Bank (SARB) – udržuje hlavní úrokovou sazbu na úrovni 6,75 %, což je mnohem výše než v řadě rozvíjejících se zemí. Centrální banka v posledních letech zvedala sazby kvůli vysoké inflaci, která v roce 2016 dosahovala téměř 7 %. Nicméně poslední údaje za červen už ukazují pokles inflace na 4,5 %. Zároveň klesá tempo růstu cen nemovitostí a úvěrová aktivita bank. Samotní členové centrální banky už v posledních týdnech naznačili, že hlavní úroková sazba by měla jít postupně dolů, aby se podpořil další ekonomický rozmach. Uvolněná monetární politika by měla podpořit poptávku po úvěrech.

V letošním roce uplynulo 25 let, kdy skončila v Jihoafrické republice politika apartheidu a JAR se stala demokratickou zemí. To však problémy nevyřešilo, neboť společenská nerovnost přetrvává. Černošské obyvatelstvo tvoří přibližně 75 % populace Jihoafrické republiky. Míra nezaměstnanosti je v této zemi obrovská a pohybuje se nad 27 %. Ovšem nezaměstnanost bílých Jihoafričanů od roku 1994 nikdy nepřekročila 8,1 %. Zkrátka černošské obyvatelstvo má i nadále horší vzdělání, nižší příjmy i majetek, tudíž je u něj větší pravděpodobnost nezaměstnanosti.

Nezaměstnanost JAR

V Jihoafrické republice má finanční a bankovní sektor dlouhou tradici

Z historického pohledu má Jižní Afrika velice dobře rozvinutý finanční a bankovní systém. Centrální banka South African Reserve Bank (SARB) byla založena v roce 1921 a je akciovou společností řízenou 15člennou bankovní radou. Přes 80 % jihoafrického bankovního trhu kontrolují společnosti jako Standard Bank Group, FirstRand Group (FNB), Barclays Africa Group (ABSA Bank), Nedbank Group. Nejstarší bankou je FNB, která byla založena už v roce 1838. V roce 1983 byla založena Jihoafrická rozvojová banka Development Bank of Southern Africa.

Banky a nebankovní poskytovatelé podléhají registraci a regulaci centrální banky. Pokud se zaměříme na jihoafrický bankovní sektor, tak ten zaznamenal v roce 2018 zhoršení kvality úvěrových portfolií, kvůli čemuž musely banky vytvářet opravné položky. Zároveň zpřísnily pravidla poskytování půjček, což vytváří prostor pro nebankovní poskytovatele. Pokud jde o složení dluhu domácností, tak pochopitelně největší nárůst v absolutní částce zaznamenal hypoteční dluh v relativním měřítku, ale nejrychleji roste objem spotřebitelských splátkových půjček. Zároveň se zvyšuje podíl půjček s nominální hodnotou více než 13 tisíc randů (24 tisíc Kč).

Podle SARB byl minulý rok podíl bank na celkových finančních aktivech v Jižní Africe 30,6 %, přičemž v roce 2010 byl 34,3 %, a u jiných finančních společností, kde jsou zejména nebankovní poskytovatelé půjček, nastal od roku 2010 nárůst podílu ze 17 % na 20,7 % v roce 2018.

Uvolněná monetární politika usnadní přístup firmám a domácnostem k úvěrům a levnějšímu financování. Typicky firmám pomáhá zvyšovat ziskovost, což by se projevilo ve větším zájmu zvyšovat zaměstnanost, a to by znamenalo nárůst příjmů domácností a další ekonomický rozmach. Politika centrální banky spolu s přísnější regulací bankovního sektoru vytváří příležitost na trhu s úvěry pro nebankovní poskytovatele půjček.

Na naší P2P platformě Bondster můžete najít nebankovního poskytovatele Lime Loans South Africa, který poskytuje spotřebitelské půjčky v Jižní Africe od července 2016. Jedná se o dceřinou společnost Lime Credit Group (LCG). Společnost velmi rychle roste, od začátku roku 2019 do konce května už poskytla více než 19 tisíc úvěrů za téměř 2 mil. EUR. Na našem trhu tento poskytovatel nabízí úvěry s krátkodobou splatností a s úrokovou sazbou 12-13 % p.a..Představení společnosti si můžete přečíst na našem blogu.

Autor: fl


Sdílejte článek také na sociálních sítích

On-line založení účtu do 3 minut

Investice v EUR
bez poplatků

0 Kč vstupní poplatky