Mexické půjčky na Bondster

Mexické půjčky na Bondster

Novinky
Mexické půjčky na Bondster

Bondster podepsal smlouvu s mexickým poskytovatelem půjček Lime MX. Pro investory na tržišti Bondster to ovšem není neznámý poskytovatel – skupina Lime už na Bondster nabízí půjčky od své jihoafrické pobočky. Dříve se dalo na Bondster investovat také do půjček Lime Kredyt z Polska.

Společnost Lime MX byla založena vloni a poskytuje krátkodobé půjčky v Mexiku. Tato země ovšem není známá jen tequillou nebo avokádem. Jedná se o stát se 120 miliony obyvatel, což jej řadí na 11. místo na světě a zároveň je druhou nejlidnatější zemí kontinentu Severní Ameriky.

Spojené státy mexické, jak zní celý název země, jsou členem skupiny G20, tedy uskupení dvaceti nejsilnějších ekonomik světa. Mexiko je také třetí největší ekonomikou amerického kontinentu (po USA a Brazílii). Hrubý domácí produkt podle parity kupní síly přesahuje 18 000 USD na jednoho obyvatele. Pro porovnání: Česko v tomto ekonomickém údaji přesahuje 33 000 USD na hlavu. V posledních měsících se však dlouhodobý růst HDP Mexika zastavil, a momentálně země spíše stagnuje.

V rámci nezaměstnanosti se ale Mexiku daří a se 3,6 % nezaměstnaných osob patří k zemím s nejnižším podílem lidí bez práce v regionu. To se projevuje také v dostupnosti půjček pro tamní obyvatele. Čím dál víc lidí má pravidelné příjmy, a tím pádem si můžou také půjčit na nebankovním trhu. Mateřská společnost Lime Credit Group odhaduje velikost potenciálu mexického trhu nebankovních půjček na 1,3 bilionu USD. Také proto zde v roce 2018 založila pobočku a její půjčky nyní směřují na trh Bondster.

Půjčky pro Mexičany jsou zpracovávány kompletně on-line. V rámci Bondster budou nabízeny krátkodobé úvěry s garancí zpětného odkupu přímo mexickou pobočkou. Důležitou informací je garance Lime Credit Group za buyback její mexické pobočky. Pokud by se dostala mexická pobočka Lime do problému, zaručuje se za ni mateřská společnost Lime Credit Group. V Mexiku je totiž poměrně velký podíl nesplácených úvěrů – konkrétně téměř třetina úvěrů končí zesplatněním. Proto Bondster pro své investory požadoval garanci celé skupiny za mexické půjčky. Podle dohody s Lime MX by měl na trh Bondster směřovat pravidelně objem půjček ve výši 40 tisíc EUR měsíčně se základní úrokovou sazbou pro klienty Bondster ve výši 13 %.

Autor: redakce (js)


Sdílejte článek také na sociálních sítích