Nová aktualizace uživatelského rozhraní
Volejte +420 283 061 555

Nová aktualizace uživatelského rozhraní

Novinky
Nová aktualizace uživatelského rozhraní

Od 15. května budete moci na Bondster využít nové funkcionality, které jsme si pro Vás připravili v rámci aktualizace investorské aplikace. Níže se můžete podrobněji seznámit s nejzásadnějšími novinkami.

Autoinvest

Nejrozsáhlejší změny se týkají autoinvestu, u kterého jsme vylepšili klíčové funkcionality.

Z důvodu významných změn dojde společně s aktualizací systému k pozastavení všech aktuálně nastavených autoinvestů. Investoři si budou muset své autoinvesty přenastavit a opětovně spustit. 

AKTUALIZACE SYSTÉMU PROBĚHNE V NOCI Z 14. NA 15. KVĚTNA 2019.


Cílová částka
V nové verzi aplikace dochází ke změně způsobu zadávání částky, kterou autoinvest může proinvestovat. Původně zadávané procento z majetku se mění na absolutní částku. Investor si tedy nově bude moci nastavit konkrétní sumu, kterou chce prostřednictvím daného autoinvestu proinvestovat nebo jakou hodnotu investic chce mít v držení (viz možnost nastavení reinvestování).

 

Diverzifikace podle poskytovatelů

Nově bude mít investor v rámci autoinvestu možnost nastavení diverzifikace investic podle jednotlivých poskytovatelů. Bude si tak moci určit, jakými podíly se provedené investice rozdělí mezi konkrétní společnosti poskytující půjčky. Pokud si investor diverzifikaci nevybere, systém zainvestuje do poskytovatelů libovolně (investice se vybírají podle stáří půjčky, nejdéle zveřejněné půjčky procházejí autoinvestem primárně).

Podíly na jednotlivých poskytovatelích musí být v součtu vždy 100 %.

V případě přidání nového poskytovatele do systému bude tento poskytovatel přidán do diverzifikace s 0% podílem. V případě zájmu o investování do příležitostí od nového poskytovatele bude vždy nutné upravit podíly na jednotlivých poskytovatelích.

Pokud investor v průběhu cyklu autoinvestu upraví parametry diverzifikace, systém zohlední aktuální stav investic v držení a pokud po změně nepřesahují nastavenou částku k zainvestování u jednotlivých poskytovatelů, autoinvest provede nákup investic.

Reinvestování pomocí autoinvestu

V rámci autoinvestu bude mít investor novou možnost určit, zda se mu má navrácená jistina i s přijatými úroky znovu zainvestovat a rozšířit tak držení investic na původně stanovenou výši cílové částky nebo mají tyto prostředky zůstat volné k dispozici na investorském účtu.

Chování jednotlivých variant:

  • Reinvestovat ANO
    • ​​Pokud si investor zvolí tuto možnost, autoinvest bude automaticky udržovat zvolenou hodnotu cílové částky (objem investic). 
    • S každou uhrazenou jistinou tuto částku automaticky doinvestuje (podmínkou je dodržení minimální výše investice).
  • Reinvestovat NE
    • Pokud si investor zvolí tuto možnost, autoinvest mu proinvestuje pouze zvolenou cílovou částku a následně již nové investice neprovádí.
    • Investor bude mít možnost autoinvest spustit opakovaně manuálně, pokud mu například částka investic v držení klesne pod nastavenou hranici, nebo když si navýší cílovou částku (objem investic, které má autoinvest provést).

V držení autoinvestem

Vámi nastavený autoinvest bude nově zobrazovat sumu jistin, kterou v rámci daného autoinvestu aktuálně držíte. Tato hodnota se s každou uhrazenou splátkou (jistinou) či provedenou investicí aktualizuje, a Vy tak budete mít vždy přehled, jakou část portfolia máte zainvestovanou prostřednictvím jednotlivých autoinvestů.

Zobrazení počtu nalezených půjček

Systém nově při zakládání autoinvestu nebo v průběhu jeho cyklu ukazuje počet nalezených odpovídajících úvěrů z aktuální nabídky investic. Investor má tedy neustálý přehled o tom, zda nastavení jeho autoinvestů odpovídá půjčkám na platformě nebo nikoliv.

Při zakládání autoinvestu se počet nalezených půjček mění s každým vybraným parametrem tak, aby investor okamžitě věděl, že jím zadané parametry neodpovídají žádným aktuálním půjčkám a mohl je tak následně upravit.

Úprava filtrů

V rámci nové aktualizace dojde také k drobné změně uspořádání jednotlivých hodnot ve filtrech. Uspořádání bylo změněno na základě preferencí investorů. Nejčastěji nastavované charakteristiky objevíte mezi jednotlivými filtry na předních místech.

Zároveň se nově bude zobrazovat počet nalezených půjček, který se automaticky aktualizuje s každým nově zadaným parametrem. Spodní lišta je plovoucí, takže při zobrazení na menším rozlišení, je tato informace vždy zobrazena vespod obrazovky.

V rámci jednotlivých parametrů pak rozšiřujeme jejich hodnoty o typ investice (participaci/postoupení pohledávky), třída rizika či úroky z prodlení.


Sdílejte článek také na sociálních sítích

On-line založení účtu do 3 minut

Investice v EUR
bez poplatků

0 Kč vstupní poplatky