Oznámení o možném prodlení ve vyplacení splátek nebo zpětného odkupu

Oznámení o možném prodlení ve vyplacení splátek nebo zpětného odkupu

Novinky
Oznámení o možném prodlení ve vyplacení splátek nebo zpětného odkupu

Vážení investoři,

dovolujeme si Vám oznámit, že v následujících týdnech může dojít k prodlení ve výplatě splátek nebo zpětného odkupu u Vašich investic. Příčinou je zpomalení peněžních toků mezi poskytovateli a Bondster, a to z důvodů přímo či nepřímo souvisejících s šířením nákazy koronaviru.

Situaci s našimi poskytovateli intenzivně řešíme a co nejdříve Vás budeme o jejím řešení informovat. Za vzniklou situaci se jménem svým i jménem našich spolupracujících poskytovatelů všem investorům velice omlouváme.

1. Jak může dojít k prodlení u vyplácení splátek Dlužníků a Zpětného odkupu?

Vyplácení splátek Dlužníků Investorům a realizace Zpětných odkupů je povinností Poskytovatele. V případě, že by Virtuální účet Poskytovatele, který je mu veden na Portálu Bondster, vykazoval nedostatečný zůstatek, není možné plnit úhrady, včetně provedení Zpětných odkupů a zasílání splátek Dlužníků na Virtuální účty Investorů. Vše je odvislé od včasného plnění povinností Poskytovatelem, což v tomto případě znamená zajištění dostatečného zůstatku na Virtuálním účtu. Pokud Poskytovatel nemá dostatečné prostředky na Virtuálním účtu, není bohužel možné realizovat příslušné platby.

2. K čemu slouží Virtuální účet Poskytovatele?

Virtuální účet je technický účet, který každý Poskytovatel na našem Portálu používá pro vypořádání tzv. Uživatelských plateb mezi ním a Investory. Poskytovatelé na tento Virtuální účet posílají splátky Dlužníků, které Bondster dále rozesílá Investorům na základě jejich podílů na Úvěru (výše Pohledávky), a kryjí z něho také případné Zpětné odkupy. Investoři na tento Virtuální účet hradí cenu Pohledávky, do které investují.

3. Čím je způsoben nedostatečný zůstatek na Virtuálním účtu Poskytovatele?

Obvykle to je kombinace několika faktorů. Bondster důsledně posuzuje kvalitu a důvěryhodnost Poskytovatelů, kteří tak za normálních okolností udržují dostatečný zůstatek na Virtuálních účtech. Nicméně, za aktuálních mimořádných okolností může docházet k prodlení v převodu peněžních prostředků na Virtuální účty Poskytovatelů a tudíž ke krátkodobému nedostatku peněžních prostředků na jejich Virtuálních účtech.

Autor: Jana Mücková: ředitelka P2P investiční platformy Bondster.com


Sdílejte článek také na sociálních sítích