Polské půjčky zajištěné nemovitostí od Speed Cash na trhu Bondster

Polské půjčky zajištěné nemovitostí od Speed Cash na trhu Bondster

Novinky
Polské půjčky zajištěné nemovitostí od Speed Cash na trhu Bondster

Jsme rádi, že můžeme na trhu Bondster přivítat dalšího nového poskytovatele. Polský Speed Cash byl založen v roce 2013 a za svou existenci už poskytl více než 4000 úvěrů fyzickým osobám a především podnikatelům. Aktivně jeho služby v Polsku nabízí už 800 zprostředkovatelů, což meziročně vedlo k 50 % růstu prodejů společnosti. Nejdůležitějším rozdílem oproti jiným zahraničním platformám je fakt, že Speed Cash poskytuje pouze půjčky zajištěné nemovitostmi a poskytovatel se snaží dlouhodobě držet LTV nemovitostí okolo 50 %.

Polský poskytovatel bude navíc na trhu Bondster poskytovat ke svým půjčkám buyback garanci. Spojení zajištění úvěru nemovitostí a buyback garance vytváří mimořádně atraktivní příležitost pro všechny konzervativněji laděné investory. Doposud jsme totiž na Bondster měli pouze půjčky s buybackem (především ty v EUR) nebo půjčky zajištěné nemovitostmi (především ty v CZK). Speed Cash tak doplňuje řady našich poskytovatelů velmi zajímavým produktem. Půjčky budou na trhu Bondster nabízeny v EUR a jejich úrok bude 9 % p.a..

Společnost Speed Cash založili profesionálové s 15letými zkušenostmi z oboru financí. Zajímavostí je, že management má ve svém držení přes 30 % firmy. V roce 2018 měla společnost operující v celém Polsku v držení nemovitosti za téměř 1,8 miliard korun a zaměstnávala 30 lidí. Cílem Speed Cash pro následující roky je zvýšit počet zprostředkovatelů na 2000, vyvinout vlastní CRM systém a otevřít pobočky v Lodži, Poznani, Lublinu, Vratislavi, Katovicích a v trojměstí - Gdaňsk, Gdyně a Sopoty.

Autor: Jan Schönbauer


Sdílejte článek také na sociálních sítích