Rezerva na stáří? Bondster efektivně pomůže zajistit příjemnou rentu

Rezerva na stáří? Bondster efektivně pomůže zajistit příjemnou rentu

Rezerva na stáří? Bondster efektivně pomůže zajistit příjemnou rentu

Proč investovat na platformě Bondster? Jedním z důvodů je určitě vytváření rezervy na stáří. V důchodu se samozřejmě ocitáme bez pracovních příjmů, spoléhat na státní důchody by ovšem mohlo být ošidné. Ty jsou totiž mizerné už dnes a v budoucnosti to bude vzhledem demografii ještě horší. Kolik bychom si tedy měli odkládat stranou, abychom za 20 či 40 let měli z investic měsíční rentu 30 tisíc Kč?

Česká populace rychle stárne

Prognóza Českého statistického úřadu (ČSÚ) ukazuje, že do roku 2051 by podíl obyvatelstva ve věku 15–64 let měl poklesnout ze současných 65 % na 56 %. Zároveň se výrazně sníží počet obyvatel ve věku 25–54 let, tedy té nejproduktivnější skupiny.

Dle prognózy ČSÚ zároveň v témže roce stoupne podíl lidí ve věku 65+ z dnešních 19 % na téměř 29 %. Počet lidí ve věku 85 a více let se zněkolikanásobí.

Uvedený demografický vývoj bude mít několik dopadů. Problém nastane zejména v prvním pilíři důchodového pojištění. Ten je postaven na tom, že pracující obyvatelé vydělávají na vyplácení peněz důchodcům. Tento systém zatím funguje. Pokud ale začne stoupat relativní podíl důchodců k pracujícím lidem, tak se buď musí zvýšit daně pro pracující lidi, anebo se sníží renty důchodcům. Můžeme předpokládat, že příští české vlády udělají mix obou opatření.

Pokud se teď průměrný důchod nachází na úrovni 13 500 Kč, pak vzhledem k uvedené demografické prognóze nelze očekávat, že se pro příští generace penzistů nějak dramaticky zvedne. Spíš bude stoupat jenom mírně, a nárůst bude přinejlepším kopírovat inflaci.

Je třeba si odkládat peníze stranou a efektivně investovat

Pokud chcete mít v důchodu vyšší příjmy, tak si jednoduše musíte odkládat nějaké peníze stranou už dnes. Kolik? Ukážeme si dva příklady: 45letého člověka, kterému zbývá do důchodu 20 let, a 25letého, který půjde do důchodu nejdříve za 40 let. V důchodu chtějí oba pobírat měsíčně rentu 30 000 Kč včetně státního příspěvku. To znamená, že při současném nastavení, kdy je důchod od státu 13 500 Kč, by si z naakumulovaného kapitálu chtěli polepšit o 16 500 Kč. Částku upravíme o očekávanou inflaci 2 % p. a, takže zmíněných 16 500 Kč se za 20 let zvýší kvůli inflaci na 24 500 Kč, resp. na 36 500 Kč za 40 let.

Předpokládáme, že ani jedna z těchto dvou osob nemá ušetřenou ani korunu. Kolik si musí odkládat měsíčně při výnosnosti 10 % p.a.? V důchodu zároveň plánují obě osoby žít z výnosů nakumulovaného portfolia, přičemž hodlají investovat méně dynamicky s průměrným výnosem 7 % p.a.

V prvním modelovém případě si musí čtyřicátník odkládat stranou 6 166 Kč měsíčně. Za 20 let pak nashromáždí kapitál kolem 4,17 milionu Kč.

U mladého 25letého investora je situace výrazně jednodušší. Jelikož začne investovat dříve, tak mu stačí, aby si měsíčně odkládal stranou 1 250 Kč. Za 40 let si nashromáždí majetek 6,6 milionu korun. Samozřejmě, pokud by si odkládal měsíčně více, tak se bude mít v důchodu mnohem lépe. Kupříkladu při odkládání 3 000 Kč měsíčně po dobu 40 let se nashromáždí kapitál 15,9 milionu Kč. Z něj pak lze čerpat rentu až ve výši 92 000 Kč měsíčně. To odpovídá dnešním 42 000 Kč, což už je velmi pěkný důchod.

My v Bondster chceme, abyste dlouhodobě vydělávali. Při pohledu do naší sekce statistik uvidíte, že investoři s námi vydělali už téměř 19 milionů korun. Zároveň na tržiště umísťujeme půjčky s roční úrokovou sazbou až 15 %. Myslete na stáří a investujte efektivně s minimálními náklady.

Autor: fl


Sdílejte článek také na sociálních sítích