Rizika všeho druhu, třeste se! Jsme tu my z risku jako jedno z nejdůležitějších oddělení platformy Bondster

Rizika všeho druhu, třeste se! Jsme tu my z risku jako jedno z nejdůležitějších oddělení platformy Bondster

Novinky
Rizika všeho druhu, třeste se! Jsme tu my z risku jako jedno z nejdůležitějších oddělení platformy Bondster

Celý tým Bondster.com se neustále snaží rozšiřovat možnosti investování na naší platformě. Víme, že naši investoři a zároveň naši klienti si přejí rozmanitou nabídku půjček, do kterých mohou investovat. Také proto se v poslední době snažíme jednat s dalšími novými poskytovateli a přinášet vám na naši investiční platformu další zajímavé příležitosti.

Jistě jste zaznamenali, že za poslední rok přibylo na Bondster.com celkem 13 poskytovatelů. Dvě společnosti z Česka, pět z Polska, dvě z Ruska, a po jednom poskytovateli z Filipín, Mexika, Kazachstánu a Jižní Afriky. Snažíme se tak klientům neustále nabízet dostatečnou diverzifikaci, ať už geografickou, nebo například dle typu půjčky.

Naši ředitelku Janu Mückovou už jste měli šanci poznat v rámci rozhovorů pro peníze.czczechcrunch.cz. Nyní v představování tváří Bondster pokračujeme a necháme vás nahlédnout pod pokličku analytického oddělení risku.

V souvislosti s rychlým růstem platformy Bondster.com, na které se brzy proinvestuje první miliarda korun, musíme řídit pečlivě všechna rizika. A právě oddělení risku musí být všude tam, kde je potřeba řešit nějakou případnou hrozbu, postarat se o prevenci, a zároveň chrání klienty a identifikuje veškerá rizika. Teď již konkrétně, co takový risk řeší za věci.

Mají na starost tzv. due diligence (anglicky ‚náležitá pečlivost‘ nebo ‚náležitá opatrnost‘) poskytovatelů. Tedy zjednodušeně řečeno kompletní prověření nového poskytovatele z hlediska financí a kvality úvěrového portfolia. Jak takový proces probíhá? Na to jsme se zeptali v rozhovoru šéfa oddělení risku Artema Frolova a senior analytika Vladimíra Vály.

Jak posuzujete nové poskytovatele?

Artem Frolov: Každého poskytovatele úvěrů pečlivě analyzujeme pomocí interně vyvinuté metodologie. Nejdříve provádíme fázi tzv. prescoringu. Tato fáze začíná shromažďováním potřebných informací, které jsou následně použity na finanční analýzu firmy a posouzení kvality úvěrového portfolia (kvantitativní analýza). Pokud firma prescoringem projde, pokračujeme s analýzou, v opačném případě je poskytovatel odmítnut. V další fázi (kvalitativní analýza) se zaměřujeme na hodnocení provozního prostředí: zemi, v které společnost působí; jakým způsobem probíhá řízení rizik, kde se díváme například na fungování skóringového modelu; profil společnosti a její strukturu; a v neposlední řadě také na její business plán. Na základě těchto informací poté přidělíme dané firmě interní rating.

Jaké údaje jsou pro vás nejdůležitější?

Artem Frolov: Velký důraz klademe na analýzu kvality úvěrového portfolia, a proto jsou pro nás nejdůležitější právě tyto informace. Úvěrové portfolio lze hodnotit různými způsoby, přičemž každý způsob je vhodný pro jiný typ úvěrů. U krátkodobých půjček se díváme na Vintage report, který porovnává části úvěrového portfolia, které mají shodnou dobu od prvního čerpání a lze tak sledovat jejich výkonnost v čase. Tato analýza nám poskytuje informace o tom, jaká je rychlost návratnosti vyplacené jistiny. U zajištěných půjček je důležitou informací LTV čili „Loan To Value“, což je procentní podíl hodnoty půjčky k hodnotě zajištění. Kvalitu úvěrového portfolia hodnotíme také na základě ukazatelů, které nám dávají informaci o tom, jaké procento úvěrů je po splatnosti více než 30 dnů („PAR30“), více než 90 dnů („PAR90“), více než 180 dnů („PAR180“), nebo je klasifikovaných jako odepsaný („written-off“). Pro některé ukazatele máme stanoveny optimální hodnoty, kterých by mělo být dosaženo, u některých se zaměřujeme spíše na jejich vývoj v čase. U větších poskytovatelů provádíme také kontroly na místě, abychom lépe porozuměli interním procesům našeho partnera.

Jak probíhá monitoring stávajících poskytovatelů?

Vladimír Vála: U všech stávajících poskytovatelů provádíme jak čtvrtletní, tak podrobnější roční monitorování. V obou případech si vyžádáme aktualizované portfolio úvěrů a finanční výkazy. Dále se ptáme na různé změny, které se v poslední době odehrály a mohly by nějakým způsobem ovlivnit chod firmy. Jedná se například o změny v regulatorním prostředí, způsobu financování, soudních řízení. Sledujeme také legislativní změny a poslední vývoj na politické a ekonomické scéně. V případě ročního monitorování jsou podrobené analýze zejména roční účetní závěrky. Na základě tohoto monitorování snižujeme nebo zvyšujeme naši expozici vůči danému poskytovateli, nebo s ním v krajním případě můžeme ukončit spolupráci.

Jaké novinky připravujete?

Artem Frolov: Aktuálně dokončujeme úvěrový rating pro všechny poskytovatele na Bondster.com. Představme si to jako vysvědčení ve škole, kdy každé firmě, která u nás na platformě nabízí půjčky, udělíme známku. Díky tomu budou mít naši klienti přehled o tom, jací poskytovatelé jsou z hlediska našeho pohledu ti nejlepší.

Pojďme si představit nejdůležitější osoby z oddělení risk…

Bondster l People

Artem Frolov – Chief Risk Analyst

Artem je hlavním analytikem Bondster. Řídí proces onboardingu nových poskytovatelů a zajišťuje jejich kompletní due diligence. Pracovní zkušenosti získal jako portfolio manažer a investiční analytik. Artem je kandidátem na získání certifikace CFA level III.

Vladimír Vála – Risk Analyst

Vladimír je analytikem Bondster. Společně s Artemem řídí proces přijetí nových poskytovatelů na platformu Bondster.com. Jeho specializací jsou investice a řízení rizika. Po získání titulu na VŠE se specializací na finance sbíral zkušenosti především na pozicích portfolio manažera a analytika.

Chcete o týmu Bondster dozvědět více, tak stačí otevřít náš facebook.


Sdílejte článek také na sociálních sítích