SIM Půjčka l Vyjádření poskytovatele k aktuální situaci

SIM Půjčka l Vyjádření poskytovatele k aktuální situaci

Pro investory
SIM Půjčka l Vyjádření poskytovatele k aktuální situaci

SIM Půjčka patří do české rodiny poskytovatelů na platformě Bondster.com. Společnost nám nyní poskytla své oficiální vyjádření k aktuální situaci spojené s šířením nemoci COVID-19 a dopady vyhlášení úvěrového moratoria v Česku.

V souvislosti se zásadou zodpovědného financování pak naše společnost přistoupila i k pozastavení poskytování úvěrů, neboť nemá v této situaci dále zájem zadlužovat své klienty a parazitovat na aktuální všeobecné panice, když jejich budoucí příjem je nejistý a rovněž ohrožovat i vlastní ekonomickou situaci rizikem minimální návratnosti poskytnutých prostředků a tudíž i Vás, jako investory. Navíc byla naše společnost nucena v zájmu ochrany zdraví svých zaměstnanců přistoupit na výkon činnosti prostřednictvím dálkových přístupů a tzv. home office, což samo o sobě značně komplikuje chod společnosti a je náročné jak po technické, tak finanční stránce.

Prohlášení SIM Půjčka ZDE:

Prohlášení SIM Půjčka


Sdílejte článek také na sociálních sítích