Vliv koronakrize na investice do půjček

Vliv koronakrize na investice do půjček

Pro investory
Vliv koronakrize na investice do půjček

Koronavirus prostoupil napříč všemi ekonomickými oblastmi a jeho vliv budeme pociťovat ještě hodně dlouho. Jaký dopad měl na poskytovatele půjček a jak na to zareagovala FinTech platforma Bondster, která investice do půjček zprostředkovává?

Poskytovatelé půjček v době korony

Poskytovatelé museli čelit hned vícero problémů. Ať už kvůli zavedeným vládním opatřením, nebo s celkovou ochotou splácet ze strany dlužníků. Do toho museli zaměstnanci poskytovatelů půjček často pracovat z domova, čímž se jim některé činnosti značně ztížili. V tomto případě měli navrch poskytovatelé, kteří jsou zaměření na poskytování půjček online. Obecně lze říci, že poskytovatelé reagovali na koronavirus zpřísněním risk managementu a úpravou skóringových modelů. Půjčují lidem, kteří už si v minulosti půjčili, jsou zaměstnaní a nepracují v rizikových odvětví. Také objemy poskytnutých úvěrů se v době krize rapidně snížily. Někteří poskytovatelé byli nuceni přistoupit i ke snižování nákladů a propouštění svých zaměstnanců, jiní se drželi, nepropouštěli a nyní zaznamenávají prudký nárůst v objemech poskytnutých úvěrů. Tyto dopady a reakce se napříč zeměmi a poskytovateli liší.

Zeptali jsme se finančního analytika Bondsteru Vladimíra Vály na souvislosti koronaviru s investicemi do půjček na Bondsteru.

Přijal Bondster v souvislosti s pandemií koronaviru nějaká opatření? Zpřísnili jste skóringové modely a požadavky na poskytovatele?

Průběžně pracujeme na zlepšení naší interně vyvinuté metodologie. Nově provádíme například i analýzu různých scénářů, kde zpracujeme několik možných variant vývoje (zvýšení defaultu, snížení rychlosti návratnosti vyplacené jistiny, zvýšení nákladů spojených s vymáháním apod.). Tato metoda nám pomáhá snížit nejistotu o tom, zda bude mít firma dostatek likvidity v krátkodobém horizontu. Expoziční limity se vůči některým poskytovatelům snížily v důsledku zhoršení jejich ratingu.

Jak často a co sledujete u současných poskytovatelů půjček na Bondsteru?

U všech stávajících poskytovatelů provádíme jak čtvrtletní, tak podrobnější roční monitorování. V obou případech si vyžádáme aktualizované portfolio úvěrů a finanční výkazy. Dále se ptáme na různé změny, které se v poslední době odehrály a mohly by nějakým způsobem ovlivnit chod firmy. Jedná se například o změny v regulatorním prostředí, způsobu financování, soudních řízení. Sledujeme také legislativní změny a poslední vývoj na politické a ekonomické scéně. V případě ročního monitorování jsou podrobené analýze zejména roční účetní závěrky. Na základě tohoto monitorování snižujeme nebo zvyšujeme naši expozici vůči danému poskytovateli, anebo s ním v krajním případě můžeme ukončit spolupráci. To jste koneckonců mohli u některých poskytovatelů sami vidět.

Jsou některé typy půjček a tudíž i poskytovatelé, kteří je nabízejí, v době epidemie rizikovější?

Záleží na mnoha faktorech a v každé zemi je situace jiná. Je třeba říci, že vlády v mnoha zemích přistoupily k mimořádným opatřením, které globálně ovlivňují podniky a jejich příjmy ve všech odvětvích. Pro spoustu poskytovatelů to znamená, že dlužník má zákonnou možnost pozastavit, odložit nebo snížit platby na určitou dobu, během které poskytovateli může vypadnout velká část příjmů. Přestože se v některých zemích moratorium vztahuje pouze na některé dlužníky, celková ochota splácet se tím všeobecně snižuje. Vzhledem k vládním opatřením pocítila většina poskytovatelů navíc i výrazný nárůst zesplatněných úvěrů.

Poskytovatelé krátkodobých půjček mají výhodu v tom, že mají kratší cyklus, a tedy i reakční dobu. Mohou rychleji reagovat na probíhající změny. U dlouhodobých půjček zase poskytovatelé mají plynulejší peněžní příjmy. To platí ale jen za předpokladu neodložení splátek.

Důležitým faktorem je i zdroj financování. Někteří poskytovatelé mají krátkodobý zdroj financování, a přitom poskytují dlouhodobější půjčky. V případě, že poskytovatel využívá P2P platforem jako jeden ze zdrojů financování a zároveň nabízí garanci zpětného odkupu, může se při krizi dostat do pasti likvidity. Garance zpětného odkupu je aktivována po 60 dnech, poskytovatelé však na shromáždění veškerých splátek od svých dlužníků potřebují více času. Zdroj financování se v tomto případě stává krátkodobější, než jsou poskytnuté půjčky poskytovatelem.

Můžeme tedy říci, že při krizi je na poskytovatele vyvíjen tlak hned ze dvou směrů – jak na straně dlužníků, kdy jsme svědky zpomalené míry návratnosti vydaných půjček, tak na straně P2P platforem a jejich investorů, kterým musí vyplácet vyšší částky, než od nich vyberou na nové půjčky.

Epidemie způsobila na některých trzích prudký propad kurzu lokálních měn vůči euru. Mělo to dopad na některé poskytovatele? Jak se s poklesem kurzu vypořádali?

Většina poskytovatelů půjček vydává půjčky v měně, ve které se i financuje, tudíž žádné měnové riziko nemá. To samé platí v případě některých zemí, jako je například Bulharsko, kde je jejich měna napojena na vývoj kurzu eura. Poskytovatelé, kteří působí v zemích s volatilní měnou, se většinou alespoň zčásti proti tomuto měnovému riziku zajišťují derivátovými nástroji.

Jaký dopad bude mít pandemie koronaviru na trh s nebankovními půjčkami?

U nebankovních poskytovatelů půjček se dá v pokrizovém období očekávat jejich zvýšená aktivita. Jedním z důvodů je fakt, že rizikovější spotřebitelé jsou v tomto stádiu obvykle bankami odmítáni, neboť ty schvalují jen úvěry s nízkým rizikem. Dělají tak zejména proto, že jsou rizikově averznější a čelí přísné regulaci. Věříme, že poskytovatelé tak budou mít spoustu nových příležitostí a že jedno z nejstarších odvětví tuto krizi přežije, stejně jako přežilo ty předchozí.

Jak na nastalou situaci mohou zareagovat samotní investoři?

Investování do půjček, kde se výnos pohybuje až okolo vysoce nadstandardních 17 % představuje jisté riziko a je potřeba počítat i se ztrátami, které jsou s tímto rizikem spojené. Velmi účinná je takzvaná diverzifikace rizika. To znamená, že investor nevloží veškeré finanční prostředky do jedné jediné investice, ale své finance plošně rozprostře. Proto našim investorům doporučujeme, aby své portfolio diverzifikovali i jinde. Do oblasti P2P by měli směřovat maximálně třetinu svého kapitálu, přičemž i tuhle třetinu by měli mít diverzifikovanou. Pro naše menší investory to jednoduše znamená rozprostřít své finance mezi několik různých půjček. Větší investoři pak mohou peníze investované v P2P sektoru rozdělit i mezi několik desítek půjček najednou.


Sdílejte článek také na sociálních sítích